P1310465
P1310465
WhatsApp Image 2017-08-22 at 09.43.20
WhatsApp Image 2017-08-22 at 09.43.20
IMG_2306
IMG_2306
Luchtfoto school
Luchtfoto school
WhatsApp Image 2017-08-22 at 09.43.13
WhatsApp Image 2017-08-22 at 09.43.13
WhatsApp Image 2017-08-22 at 09.43.17
WhatsApp Image 2017-08-22 at 09.43.17
WhatsApp Image 2017-08-22 at 09.43.22
WhatsApp Image 2017-08-22 at 09.43.22

Verlof aanvragen

De leerplichtwet biedt de mogelijkheid om extra verlofdagen aan te vragen. Kinderen vanaf 5 jaar zijn leerplichtig. Dit betekent dat u uw kind vanaf deze leeftijd niet zonder reden thuis mag houden. In voorkomende gevallen zult u bij de directie verlof moeten aanvragen. Bij het beoordelen van de aanvragen hanteren we de richtlijnen, zoals die door de afdeling leerplicht van de gemeente zijn opgesteld.

Verlof voor bezoek aan bijvoorbeeld huisarts, ziekenhuis en tandarts.

Zo’n bezoek hoeft u slechts mede te delen aan de leerkracht van uw kind.

Verlof voor speciale gelegenheden ( huwelijk, jubilea).

Dit verlof dient u schriftelijk aan te vragen bij de schoolleider. U kunt hiervoor een aanvraagformulier bij de administratie afhalen of downloaden. De link vindt u hieronder.

Verlof voor extra vakantie.

In bepaalde, zeer uitzonderlijke, gevallen is het mogelijk om buiten de reguliere schoolvakanties extra vakantieverlof aan te vragen. Het gaat hierbij om ouders die voor hun werk tijdens alle gewone schoolvakanties niet met het gezin op vakantie kunnen. Een dergelijke aanvraag kunt u indienen met het aanvraagformulier en deze dient vergezeld te gaan van een werkgeversverklaring en heeft een maximum van twee weken per schooljaar.

2017 2018 verlofdocument

 

 

Contact

RKBS Hendrik Boogaard
Sportlaan 4
3223 EV Hellevoetsluis
Tel.: 0181 - 31 31 94
info@hendrik-boogaard.nl

facebook