WhatsApp Image 2021-07-06 at 09.56.54
WhatsApp Image 2021-07-06 at 09.56.54

Maand archief

Medezeggenschap

Wet Medezeggenschap op Scholen (WMS)

Sinds 1 januari 2007 is de WMS van kracht. De besturen van scholen hebben meer verantwoordelijkheid gekregen m.b.t. tot het besteden van financiën. De verantwoordelijkheden gaan over het bestuur zelf, personeel, gebouwen, inrichting en het onderwijs. De beslissingen die het bestuur of directie neemt dienen in goed overleg met ouders tot stand te komen. Kortom door middel van de WMS krijgen ouders meer invloed op het beleid van scholen. Deze vindt plaats door middel van de Medezeggenschapsraad (MR).

Wat is de MR?

De medezeggenschapsraad is een wettelijk verplicht overlegorgaan van de school waarin ouders en personeelsleden meepraten over het schoolbeleid. Bij de wet is vastgelegd wat de verantwoordelijkheden en bevoegdheden van de MR zijn. Bijvoorbeeld informatierecht, recht op overleg, adviesrecht en instemmingsrecht..

Bij de HBS Sportlaan bestaat de MR uit twee leerkrachten en vier ouders. De directie is adviserend lid.

Leerkrachten:

  • Tessa Berends

Ouders:

  • Natasja Lebbink (voorzitter)
  • Ilona den Boef
  • Richard de Lange
  • René van Dongen

De deelnemers van de oudergeleding van de MR worden, middels een verkiezing, gekozen door de ouders. Als MR-ouder ben je vertegenwoordiger van alle ouders binnen de school. Eenmaal gekozen als lid mag je 4 jaar deelnemen aan de MR. (met een maximum verlenging van nog eens 4 jaar).

Wat staat er zoal op de MR-agenda?

Een paar voorbeelden:

  • Schoolplan met daarin de onderwijsdoelstellingen.
  • Communicatie met ouders.
  • Vaststellen of wijzigen van regels m.b.t. veiligheid voor kinderen en personeel.
  • Besteding van financiën binnen de school.
  • Personele zaken.

Gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR)

De Hendrik Boogaardschool maakt deel uit van stichting Floréo. De overkoepelende stichting heeft een gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR). Van de MR is één ouder en één personeelslid lid van de GMR. De GMR-leden worden gekozen door de MR.

De MR komt 5 a 6 keer in het jaar bij elkaar. De vergadering van de MR is openbaar. Dit betekent dat iedereen de vergaderingen kan bijwonen. Wilt u bij een vergadering aanwezig zijn dan kunt u dit kenbaar maken bij de secretaris. Eventuele opmerkingen, vragen, ideeën of agendapunten kunt u eveneens aan de secretaris kenbaar maken via de e-mail mrsl@hendrik-boogaard.nl

Dit jaar zijn de MR vergaderingen op 13 februari 2018, 9 april 2018 en 19 juni 2018.

Medezeggenschap! Voor u!

MR jaarverslag 2016-2017 def

Contact

RKBS Hendrik Boogaard
Rie Mastenbroekplein 2
3223 KJ Hellevoetsluis
Tel.: 0181 - 31 31 94
info@hendrik-boogaard.nl

facebook