WhatsApp Image 2021-07-06 at 09.56.54
WhatsApp Image 2021-07-06 at 09.56.54

Maand archief

Toestemming beeldmateriaal

Toestemming beeldmateriaal

Op onze school laten wij u met foto’s en soms video’s zien waar wij mee bezig zijn. Opnames worden gemaakt tijdens verschillende gelegenheden. Bijvoorbeeld tijdens activiteiten, schoolreisjes en lessen. Ook uw zoon/dochter kan op deze foto’s (en af en toe in video’s) te zien zijn.

Natuurlijk gaan wij zorgvuldig om met foto’s (en video’s). Wij plaatsen geen foto’s waardoor leerlingen schade kunnen ondervinden. Toch vinden wij het belangrijk om uw toestemming te vragen voor het gebruik van foto’s en video’s van uw zoon/dochter. Het is goed mogelijk dat u niet wilt dat foto’s van uw kind op internet verschijnen.

 

U kunt via Parro aangeven waar u toestemming voor geeft.

Dit is voor:

  • Het gebruik van foto’s in de schoolgids.
  • Het gebruik van foto’s op de website van de school.
  • Het gebruik van foto’s of video’s op Parro.
  • Het gebruik van foto’s op onze Facebookpagina.

Uw voorkeuren worden opgeslagen in ons leerling administratiesysteem. U mag natuurlijk altijd terugkomen op de door u gegeven toestemming.

Wij verwachten dat ouders in ieder geval toestemming geven voor beeldmateriaal via Parro. Parro wordt het meest gebruikt door de leerkrachten die u graag een inkijkje geven van wat er in de klas gebeurt.

Uw toestemming geldt voor schooljaar 2019-2020 en alleen voor foto’s en video’s die door ons, of in onze opdracht worden gemaakt. Ouders die op school tijdens activiteiten foto’s (video’s) maken, mogen alleen foto’s (video’s) van hun eigen kind maken.

Wilt u uw toestemming samen met uw zoon/dochter bespreken? Wij merken dat oudere leerlingen soms zelf een keuze willen maken om foto’s te gebruiken. Als u uw keuze thuis bespreekt, dan weten ze zelf waarom het gebruik van foto’s of video’s wel of niet mag.

Als wij foto’s en video’s willen laten maken voor onderzoeksdoeleinden, bijvoorbeeld om een les van de stagiair(e) op de nemen, zullen wij u daar apart over informeren en zo nodig om toestemming vragen. Ook als we beeldmateriaal voor een ander doel willen gebruiken, nemen wij contact met u op.

In verband met de wet op de privacy hebben wij uw toestemming nodig.

Wilt u ons daarbij helpen door zo snel mogelijk uw toestemming aan te geven via Parro. U kunt dit doen door in de Parro naar uw Parro instellingen te gaan. Onder “mijn profiel” staat “mijn kinderen” en achter de naam staan drie punten. Door op deze punten te klikken kunt u uw voorkeuren aangeven. Per kind geeft u uw voorkeuren aan.

 

 

Contact

RKBS Hendrik Boogaard
Rie Mastenbroekplein 2
3223 KJ Hellevoetsluis
Tel.: 0181 - 31 31 94
info@hendrik-boogaard.nl

facebook