WhatsApp Image 2021-07-06 at 09.56.54
WhatsApp Image 2021-07-06 at 09.56.54

Maand archief

Klachten

Een school is een omgeving waar mensen intensief met elkaar omgaan. Botsingen en meningsverschillen zijn dan ook niet bijzonder en worden vaak in onderling overleg bijgelegd. Soms is een meningsverschil van dien aard, dat iemand een klacht hierover wil indienen. Die mogelijkheid is er. Voor de scholen van Stichting Floréo is een klachtenregeling vastgesteld. Deze is voor iedereen die bij onze scholen betrokken is in te zien via onze website www.stichtingfloreo.nl. Op aanvraag kunt u kosteloos een afschrift van de regeling krijgen.

Wij vinden het belangrijk dat u, als u het niet eens bent met de gang van zaken op school, weet waar u met een klacht terecht kunt.

Heeft u klachten over de gang van zaken op school?

Het is niet altijd nodig om een officiële klacht in te dienen. Een gesprek met de leerkracht die bij de klacht betrokken is kan al veel oplossen. Levert dat overleg naar uw mening te weinig op, dan kunt u het uiteraard hogerop zoeken bij de ib’er of directeur. Mocht het overleg met de hiervoor genoemde personen niet leiden tot een oplossing, dan kunt u zich wenden tot de contactpersonen van de school: Cécile van Vierzen en Femi Sluimer. Zij kunnen u nader informeren bij het nemen van verdere stappen.

Andere stappen die u kunt ondernemen vindt u in de schoolgids.

 

Contact

RKBS Hendrik Boogaard
Rie Mastenbroekplein 2
3223 KJ Hellevoetsluis
Tel.: 0181 - 31 31 94
info@hendrik-boogaard.nl

facebook