WhatsApp Image 2021-07-06 at 09.56.54
WhatsApp Image 2021-07-06 at 09.56.54

Maand archief

Huisregels

 

 

    Huisregels: zo doen wij het op school!

 

 • We komen en gaan door de ingang naar binnen die door de school wordt voorgeschreven.

Onze schooltijden kennen piekmomenten wat betreft de hoeveelheid mensen rond de school en in de school. Op de hoogste piek worden zo’n 300 kinderen wel of niet vergezeld door hun ouder(s) binnen 10 minuten de school in gebracht.  Voor de veiligheid van uw kind(eren) en die van anderen hebben we zogenaamde looproutes voor die momenten. De looproutes vindt u in het jaarkatern.

 

 • Kinderen vanaf groep 3 worden tot aan de deur van de klas gebracht.

We stimuleren zelfstandigheid. Kinderen uit de groepen 1 en 2 hebben het nog nodig dat hun ouder(s) nog even mee de klas in lopen. Vanaf groep 3 gaan de kinderen zelf de klas in. De leerkrachten zijn voor schooltijd en na schooltijd beschikbaar voor korte mededelingen. Wilt u een gesprek met de leerkracht kan dit na schooltijd.

 

 • In de gang lopen we rustig.

Om ongelukken te voorkomen leren we de kinderen om rustig te lopen in de gang. Buiten kunnen ze heerlijk rennen op ons mooie schoolplein.

 

 • Alle spullen hangen op de kapstok of staan op de planken boven de kapstokken.

We nodigen iedereen uit om losliggende spullen op te rapen en die aan of op de kapstok te plaatsen. Gevonden voorwerpen vindt u bij de administratie in de personeelskamer.

 

 • De lessen beginnen op tijd.

De deuren gaan open om 8.20 uur. De lessen starten om 8.30 uur. We verwachten dat de kinderen op tijd op school zijn. Als uw kind geoorloofd te laat komt (door bijvoorbeeld een doktersbezoek) dan horen wij dit graag van tevoren. Als er sprake is van herhaaldelijk te laat komen neemt in eerste instantie de leerkracht contact op met de ouder. Wanneer dit niet het gewenste effect heeft, worden de ouders uitgenodigd voor een gesprek met de schoolleider. Wanneer ook dan effect uitblijft, is de schoolleider verplicht melding te doen bij de leerplichtambtenaar.

 

 • Onderlinge problemen

Wanneer u school gerelateerde problemen ervaart met een ouder of een leerling dan verloopt de communicatie altijd via de leerkracht; de leerkracht gaat vervolgens in gesprek met de andere ouder/leerling. We brengen eventueel daarna betreffende ouders en /of kinderen met elkaar in contact.

 

 • Gezonde houding

Wij stimuleren gezond gedrag binnen de schooltijden.

 • Wanneer een kind jarig is mag er natuurlijk (liefst gezond) getrakteerd worden in de klas. Broertjes en zusjes mogen tijdens het rondgaan met de verjaardagskaart ook getrakteerd worden. Juffen en meesters krijgen geen traktatie.
 • In de kleine pauze eten we iedere dag fruit. Wanneer uw kind niet genoeg heeft aan fruit mag er aanvullend een gezonde boterham bij gegeten worden.
 • De kinderen mogen ook een bidon met water meenemen. Zoete drankjes worden alleen gedronken tijdens het pauzemoment.
 • Tijdens de lunch op school wordt geen snoep genuttigd.

 

 • Foto/film opnames

U geeft wel of juist geen toestemming voor het plaatsen van foto’s of video’s op bijvoorbeeld de website. Dit kunt u aangeven via Parro. In de school en tijdens activiteiten mogen hulpouders alleen foto’s maken van hun eigen kind(eren).

Kinderen mogen binnen school geen gebruik maken van hun mobiele telefoon zonder toestemming van de leerkracht.

 • Consequenties

Voor kinderen:

In de fase van ontwikkeling van onze doelgroep (kinderen van 4 tot ongeveer 12 jaar) is het van belang om maatwerk te leveren: ook wat betreft consequenties.

Afhankelijk van de leerling zijn de volgende consequenties mogelijk:

 • Een standje van de leerkracht.
 • Nablijven (als uw kind langer moet nablijven dan 10 minuten wordt u gebeld).
 • Binnenblijven in de pauze.
 • Werk (af)maken. Dit kan een opstel zijn over welke regel is overtreden, waarom die regel er is en hoe de leerling dit een volgende keer anders gaat doen.
 • Belonen bij vertoond goed gedrag na uitblijven ongewenst gedrag.
 • En combinaties van bovenstaande maatregelen.

Mocht een leerling zich herhaald misdragen (grensoverschrijdend), treedt het protocol schorsing en verwijdering in werk.

Voor volwassenen:

Bij het herhaaldelijk niet nakomen van de schoolregels wordt de betreffende volwassene uitgenodigd voor een gesprek met de schoolleider. Ook hier geldt: als u zich niet wilt houden aan onze regels dan is de vraag of u, als ouder, de passende school bezoekt voor uw kind(eren).

Uit de schoolgids:

Schorsing en verwijdering: Wij bieden een veilige leeromgeving voor kinderen, ouders en personeel. Op onze school zijn alle kinderen welkom die respectvol omgaan met anderen. Verwijdering van kinderen zal plaatsvinden wanneer kinderen een bedreiging vormen voor

anderen of herhaaldelijk ontoelaatbaar gedrag vertonen. Een dergelijke ingreep zal pas dan gebeuren nadat een procedure tot verwijdering of schorsing is gevolgd.

Wanneer ouders ontoelaatbaar gedrag vertonen, daarop aangesproken zijn en vervolgens hun gedrag niet verbeteren vraagt de schoolleider de directeur bestuurder om de toegang tot school te ontzeggen.

 • Samenvatting

De regels zijn er uiteindelijk om alle kinderen binnen de veiligheid van school, op te laten groeien tot een burger die:

– netjes omgaat met eigen spullen en met die van anderen,

– die aardig is voor zichzelf en aardig voor de ander,

– die weet dat we allemaal een verantwoordelijk zijn voor een veilige omgeving en een gezonde houding.

 

 

Contact

RKBS Hendrik Boogaard
Rie Mastenbroekplein 2
3223 KJ Hellevoetsluis
Tel.: 0181 - 31 31 94
info@hendrik-boogaard.nl

facebook